1

Rada Sołecka na posiedzeniu w dniu 16.Lipca 2012 r. podjęła następujące uchwały: 

1 . W dniu 11 sierpnia 2012 r. Organizacja Festynu dla Mieszkańców sołectwa 2.  zwołanie zebrania wiejskiego w dniu 28 sierpnia 2012r o godz.1800 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2.Przywitanie gości i uczestników zebrania.

3.Wybór przewodniczącego Zebrania.

4.Wybór protokólanta zebrania

5.Wybór komisji uchwał.

6.Sprawozdanie przewodniczącego  Rady Sołeckiej.

7.Informacja o realizacji wniosków z zebrania w 2011 r.

8.Zgłaszanie wniosków do planu finansowego sołectwa na 2013r.

9.Zgłaszanie wniosków o umieszczenie zadań inwestycyjnych dla Sołectwa  w planie budżetu Gminy Police na 2013r.

10.Dyskusja i wolne wnioski.

11.Podjęcie uchwały o przystąpieniu sołectwa do konkursu "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2013r".

12.Podjęcie uchwał dotyczących wniosków finansowych i   inwestycyjnych.

12. Zakończenie.

Joomla templates by a4joomla