1

w dniu 1 czerwca 2012r. przewodniczący Rady Sołeckiej  Sołtys Zygmunt Kołacki wzniósł do Urzędu Miejskiego w Policach pismo adresowane do Pan  Burmistrza Władysław Diakuna o następującej treści : 

Szanowny Panie Burmistrzu, zostałem upoważniony przez mieszkańców Sołectwa Tanowo korzystających ze ścieżek rowerowych do wystąpienie do Pana w związku ze zjazdem z  nowo budowanej ścieżki rowerowej  z kierunku Polic na wybudowaną wcześniej ścieżkę na odcinku Tanowo. Uczestnicy ruchu uważają, że przejście jest  jeszcze bardziej niebezpieczne niż  usytuowane wyżej. Należałoby rozważyć poączenie nowo budowanej ścieżki lewą stroną na wzgórze  aż do już istniejącej ścieżki. 

 

Obawiamy się, że mimo postawionych znaków drogowych i ostrzeżeń   w tym miejscu będzie dochodzić do wypadków drogowych a poszkodowanymi będą rowerzyści. Niniejsze pismo podyktowane jest obserwacjami użytkowników drogi i ścieżki rowerowej i dlatego proszę w ich imieniu o podjęcie wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ze swojej strony proponuję wizję lokalną z udziałem rowerzystów. 

 

Joomla templates by a4joomla