1

Rada Sołecka w Tanowie zaprasza mieszkańców Sołectwa  w dniu  28.Sierpienia. 2012 r o godz. 1800 na  Zebranie Wiejskie które odbędzie  w świetlicy.        Teren Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek zebrania.

  1. Otwarcie oraz przywitanie mieszkańców i gości.
  2. Wybór przew. Zebrania.
  3. Wybór komisji uchwał.
  4. Sprawozdanie przew. Rady Sołeckiej z działalności.
  5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na  zebraniu w 2011r.
  6. Zgłaszanie wniosków do planu finansowego sołectwa na 2013r.
  7. Zgłaszanie wniosków o umieszczenie zadań inwestycyjnych dla sołectwa w planie budżetu Gminy Police na 2013r.
  8. Dyskusja i wolne wnioski
  9. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Sołectwa do konkursu ,,Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police  w 2013r.

10.Podjęcie uchwał dotyczących wniosków finansowych i

     Inwestycyjnych.

11.Zakończenie

Joomla templates by a4joomla