1

W dniu 28 sierpnia 2012r odbyło się zebranie wiejskie z porządkiem obrad który został przedstawiony na stronie internetowej.

Zebranie prowadziła  p. Ewelina Żyżniewska –Banaszak. Na zebraniu obecni byli naczelnicy wydziałów Gminy Police pod przewodnictwem z-cy Burmistrza p.Pawła Mirowskiego oraz sekretarza Gminy p. Andrzeja Bednarka.Obecny był również przedstawiciel Straży Miejskiej w Policach . Po przedstawieniu sprawozdania  przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej Kołackiego Zygmunta mieszkańcy obecni na zebraniu wzięli udział w dyskusji na temat sprawozdania .

 

W wyniku dyskusji mieszkańcy obecni na zebraniu zgłosili 11 wniosków  o umieszczenie ich w planie budżetu Gminy Police na 2013r.                                                                                                                                  Przedstawione wnioski dotyczyły:

1.Remont ul. Szczecińskiej , a szczególności chodniki w miejscach niebezpiecznych/zastoiska wody/.
2.Oświetlenie ul. Sosnowej.
3.Przedłużenie lini autobusowej nr.103.
4.Wykonanie oświetleni ul. Lipowej.
5.Budowa studzienki deszczowej ul. Zwycięstwa.
6.Budowa świetlicy wiejskiej.
7.Zamontowanie piłkochwytów na ul. Lipowej.
8.Wykonanie nawierzchni gumowej placu zabaw.
9i10 Zamontowanie spowalniaczy ul. Szkolna i Parkowa.
11.Wkonanie oświetlenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszystkie wnioski zostały przegłosowane jednogłośnie.

Zebranie podjęło uchwały dotyczące:                                                                                 projektu finansowego dla Sołectwa w 2013 r na kwotę 52 775 zł.     przystąpieniu Sołectwa do konkursu Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2013r.

W dyskusji mieszkańcy Tanowa zwracali się do obecnych przedstawicieli Urzędu Gminy w sprawach :                                                                                                            -zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej i Policji w szczególności w weekendy  -termin wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Sołectwa,                    

-połączenia nowowybudowanej  ścieżki  rowerowei z ścieżką biegnącą z Pilchowa.

W związku z małą frekwencją na zebraniach chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców o branie udziału w Zebraniach Wiejskich .

Jest to bardzo dobra okazja do zademonstrowania władzom gminnym naszych oczekiwań ,a jednocześnie pokazanie ,że jesteśmy silną i solidarną społecznością dbającą o swoje miejsce zamieszkana.

                                                                                                      Przew. Rady Sołeckiej

                                                                                                         Zygmunt Kołacki

Joomla templates by a4joomla