1

Sprawozdanie z przebiegu zebrania wiejskiego  z dnia 20 sierpnia 2013r.

Zebraniu przewodniczyła pani  Ewelina Żyżniewska Banaszak.

W zebraniu wzięli udział v-ce  przewodniczący sejmiku  Samorządu Wojewódzkiego      pan  Kazimierz Drzazga ,zastępca  Burmistrza Polic pan Jakub Pisański oraz przewodniczący  Miejskiej Rady pan Witold Król.

Po przedstawieniu i przegłosowaniu  porządku zebrania głos zabrał przewodniczący Rady Sołeckiej Zygmunt Kołacki który przedstawił sprawozdanie Rady Sołeckiej .Następnie odbyła się dyskusja oraz wystąpienie osób zaproszonych, które  ustosunkowały się do pytań uczestników zebrania których to  interesowała budowa kanalizacja sanitarnej i deszczowej  oraz remont drogi wojewódzkiej nr 115 tj. ul. Szczecińskiej. Następnie mieszkańcy  zgłaszali  postulaty  jako wnioski inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na rok 2014  dotyczące poprawy życia mieszkańców Sołectwa .  Podjęto też uchwałę dotyczącą uczestnictwa Sołectwa w konkursie organizowanym przez Gminę Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2014r.  Z wypowiedzi gości zaproszonych należy wnioskować że inwestycja pt. Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr. 115 zostanie rozpoczęta na przełomie roku 2014/2015,  co uczestnicy zebrania przyjęli z deazprobata. Uzasadnieniem do odroczenia inwestycji według  występujących gości był brak funduszy na rozpoczęcie inwestycji w tym roku. Na zakończenie zebrania podjęto uchwały  dotyczące przyjęcia wniosków inwestycyjnych i finansowych do budżetu Gminy na 2014r zgłoszonych przez uczestników zebrania przedstawionych przez komisję wniosków. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

                     Informację przedstawił przewodniczący  Rady Sołeckiej Kołacki Zygmunt.

Joomla templates by a4joomla