1

Zgodnie z przyjętym planem działania zatwierdzonym na zebraniu wiejskim w miesiącu sierpniu w Sołectwie odbyło się kilka spotkań integracyjnych z mieszkańcami jak i dziećmi z naszego Sołectwa.

Rozpoczęliśmy w miesiącu  listopadzie w ramach projektu Dobre Gminy projekt finansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego kurs pt. „Frywolitka” dla mieszkanek z Sołectwa w którym wzięło udział 15 osób. Następnym kursem z tego samego projektu pt. „Stroiki świąteczne” także w tym projekcie brało udział 15 osób. Następnie grupa 15-stu osób z sołectwa uczestniczyła w zintegrowanym wyjeździe do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W opinii uczestników tych projektów wynika że, Rada Sołecka działa w dobrym kierunku i na przyszłość należy składać wnioski na następne projekty.

W miesiącu grudniu a konkretnie 6. grudnia Rada Sołecka przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie zorganizowała spotkanie Mikołaja z dziećmi Sołectwa w wieku od 2 do 12 lat . Rada Sołecka przygotowała 200 paczek a dzieci z klasy VI, wspólnie z wychowawcami przygotowały zabawy dla dzieci. Jak co roku uchwałą zebrania wiejskiego dzieci z klasy VI otrzymają na zakończenie roku szkolnego z funduszy sołeckich dofinansowanie do wycieczki krajoznawczej za przygotowanie sali i programu.

13. grudnia już od 4 lat organizujemy wigilię do najstarszych mieszkańców sołectwa. Jest to spotkanie przy stole wigilijnym w którym to uczestniczą zaproszeni mieszkańcy.  Swą obecnością zaszczycili nas pan. Burmistrz Władysław Diakun, pan Witold Król Przew. Rady Miejskiej oraz  proboszcz naszej parafii  ks. Marcin Madej który to rozpoczął wigilie od łamania się opłatkiem. Tegoroczna wigilia była wyjątkowa, bo z inicjatywy  pani dyr. Przedszkola Małgorzaty Wycichowskiej zaszczycili nas obecnością dzieci z przedszkola przedstawiając przedstawienie Jasełka. Przyglądając się uczestnikom spotkania trzeba stwierdzić że, nie jednej osobie poleciała łezka. Na zakończenie spotkania dzieci z przedszkola każdego uczestnika wigilii poczęstowali upominkiem wykonanym na zajęciach w przedszkolu. Wspólnie stwierdziliśmy że tak zorganizowana wigilia spełniła swoje oczekiwanie.

Dobrą informacja na koniec roku jest to że z inicjatywy Rady Sołeckiej zostało  podpisane  porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarna w Tanowie dotyczące wystąpienia Gminy Police o środki w celu pozyskania dofinansowania do realizacji projektu „Przebudowa budynku świetlicy O.S.P. W Tanowie”. Treść porozumienia poniżej.      

 

Przew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

Joomla templates by a4joomla