1

ZAPROSZENIE !!!!!!

 

Rada Sołecka w Tanowie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie które odbędzie się 11. sierpnia 2015r. o godz. 18.00.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku zebrania.
  3. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniego zebrania.
  4. Sprawozdanie przew. rady  z działalności rady.
  5. Przedstawienie projektu planu finansowego sołectwa na 2016r.
  6. Zgłaszanie wniosków do projektu planu wydatków inwestycyjnych na 2016r.
  7. Podjęcie uchwał i przegłosowanie wniosków inwestycyjnych, oraz Finansowego.
  8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu sołectwa do konkursu "Najestetyczniejsze Sołectwa Gminy Police w 2016r."
  9. Dyskusja i wolne wnioski.

 

Przew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

Joomla templates by a4joomla