1

Informacja z zebrania wiejskiego odbytego 11. sierpnia 2015r.

Zebranie wiejskie odbywa się zgodnie z harmonogramem i poświęcone było zgłaszaniu wniosków z sołectwa do budżetu Gminy na 2016r. Mieszkańcy mogli w formie pisemnej złożyć taki wniosek. Porządek zebrania i ogłoszenie o zebraniu zostało wywieszone w tablicach informacyjnych, jak i w wszystkich miejscach dotychczas stosowanych, jak i stronie internetowej sołectwa.

Można było zadawać pytania do obecnych na zebraniu burmistrza gminy  p. Władysława Diakuna, przew. Rady Miejskiej Witolda Króla, naczelników –inwestycje p. Krzysztof Kuśnierz oraz naczelnik Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Sebastian Staszkiewicz.

Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu zgłosili następujące wnioski do budżetu:

  • Poszerzenie ulicy Wiatracznej (jej koniec) poprzez wycięcie drzewa.
  • Przycięcie lip na ul. Lipowej.
  • Wyposażenie placu zabaw szkoły w nowe urządzenia do zabaw.
  • Pasy (przejście przez drogę) wyjazd z ul. Pocztowej do ul. Wkrzańskiej.
  • Zamontowanie spowalniacza na ul. Leśnej.
  • Oświetlenie wjazdu na ul. Wichrową.
  • Wyłożenie płytkami gumowymi placu zabaw przy orliku.
  • Zamontowanie spowalniacza ul. Wiosenna.
  • Wykonanie nawierzchni placu Fitnes pod chmurką.
  • Oświetlenie ul. Wiosennej.

Jednocześnie zebranie upoważniło przew. Rady Sołeckiej o wystąpienie do p. Burmistrza o pomoc w uzyskaniu około 40 000 tyś. zł. na wycięcie topoli wzdłuż płotu szkoły i zwrócenie się do p. Burmistrza o zmianę linii samorządowej wjeżdżając z drogi wojewódzkiej 115 w 114 ,w ten sposób mieszkańcy z tych ulic nie będą musieli chodzić na przystanek przy ul. Polickiej.

Zebranie zobowiązało przew. rady do dostosowania zajęć z gimnastyki dla mieszkańców, które prowadzone są w Sali gimnastycznej szkoły podstawowej tak,aby ćwiczenia prowadzić w poniedziałki dla młodszej części mieszkańców ,a czwartki dla osób w podeszłym wieku.

W imieniu Rady Sołeckiej zobowiązuje się pilnowania i w miarę możliwości realizację tych wniosków.

 

Przew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

Joomla templates by a4joomla