1

Dokumenty Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie informujące o projekcie zarządzenia m.in. dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006

- Obwieszczenie

- Projekt

- Uzasadnienie

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu zarządzenia można składać w terminie do dnia 25 listopada 2016 r., w sposób podany w ww. obwieszczeniu RDOŚ w Szczecinie.

 

 

Joomla templates by a4joomla