1

W dniu 15.04.2021r Rada Sołecka odbyła pierwsze posiedzenie w bieżącym roku, na którym przyjęto następujące uchwały:

  •  uchwała o wydzierżawieniu kabiny/toalety która zostanie ustawiona na terenie rekreacyjnym sołectwa, przy Orliku, w okresie 04.05.2021–31.10.2021 (z możliwością przedłużenia w zależności od pogody).
  • uchwała o zawarciu umowy z firmą oczyszczającą zbiorniki bezodpływowe  w 2021r.  Dotyczy oczyszczenia zbiornika na terenie świetlicy Strażacko-Wiejskiej.
  • uchwałę dotyczącą zgłoszenia Sołectwa Tanowo do konkursu "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w roku 2021 (w związku z zmianą uchwały przez Radę Miejską). Dotychczas taką uchwałę podejmowało Zebranie Wiejskie, aktualnie w związku z pandemią COVID-19, taką uchwałę może podjąć Rada Sołecka.

Dodatkowo p. Sołtys przekazał informację dotyczącą remontu nawierzchni dróg gruntowych i asfaltowych w sołectwie. Po zasięgnięciu opinii u odpowiedniego naczelnika Gminy, prawdopodobnym jest, że remonty rozpoczną się do końca kwietnia br.

Joomla templates by a4joomla