1

Wprawdzie Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem  Nauczyciela  wypada 14 października 2012r., ale to właśnie w dniu 12 października 2012r. święto  to obchodzone  było  w naszym Sołectwie. Tradycyjnie, jak co  roku  uczniowie  Szkoły Podstawowej  im. Jerzego  Noskiewicza  dziękowali  swoim nauczycielom za to, że  przekazują im wiedzę, wychowują ich, będąc przy nich w chwilach wesołych  i smutnych. Z tej okazji  tradycyjnie  odbyła się  akademia  zorganizowana przygotowana przez  uczniów  oraz  wychowawców  klas.

Dzieci  prezentowały się wspaniale. Były  piosenki, wiersze a także  humorystyczne  akcenty  teatralne. 

Na zaproszenie  pani  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Tanowie  Alicji Szyndlarewicz  w uroczystości  wziął udział Przewodniczący  Rady Sołeckiej. W imieniu własnym, jak i całej  Rady Sołeckiej  Pan Zygmunt Kołacki  przekazał wyrazy uznania oraz złożył najserdeczniejsze  życzenia  całej kadrze  dydaktycznej oraz wszystkim pracownikom  szkoły, przekazując na ręce pani Dyrektor  symbolicznego kwiatka.

Po życzeniach i programie  artystycznym głos zabrała pani Dyrektor. W swoim wystąpieniu  pani Dyrektor nawiązała do osoby  Janusza Korczaka, któremu środowisko oświaty dedykuje rok szkolny 2012/2013. Powołując się na jego osobę przypomniała nam wszystkim, że  bycie  nauczycielem to więcej niż praca,  bo nauczyciel to jednocześnie wychowawca i przyjaciel którego rolą jest wskazywanie właściwego  kierunku rozwoju dziecka. 

12 października 2012r. był dniem szczególnym dla najmłodszych  uczniów Szkoły  Podstawowej w Tanowie.  Tegoroczne  pierwszaczki  pięknie zaprezentowały się  w opracowanym pod  kierownictwem wychowawczyni, pani Urszuli Wincek programie artystycznym. Wszystko to  po to, aby  mogły  godnie  wstąpić w grono uczniów  szkoły. Po programie  artystycznym  dzieci zostały  uroczyście pasowane  przez Dyrektora  Szkoły na  uczniów i przyjęte zostały do społeczności  szkoły. Zaraz po tym dumnie odśpiewały  Hymn Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Tradycją Szkoły w Tanowie  jest również sadzenie drzewek przez pierwszoklasistów. Tak i w tym roku  klasa I rocznika 2012/2013 posadziła swoje drzewko na terenie zielonym   należącym do szkoły. 

/M.Grąbczewska/

 

Joomla templates by a4joomla