1
×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_DEPENDENCY_MISSING] The sigplus module must be used in conjunction with the sigplus content plug-in. The latest version of the sigplus distribution is available from BitBucket. The plug-in must be enabled for the module to work.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje odbiorców że od dnia     1 Stycznia 2013 r-31.Grudnia 2013r na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7.Czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz uchwały nr. XXVII /199/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.Grudnia 2012r w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dl samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2013 r. obowiązywać będą następujące ceny i opłaty:

- opłata abonamentowa    5,90zł/ m-c /netto        tj. 6,37 zł m-c/brutto

-opłata za wodę               2,80 zł/m-c/netto         tj. 3,02 zł/m-c/bruttu

- opłata za ścieki

lp

Wyszczególnienie ścieki

Netto za 1m3

Brutto za 1m3

1.

Cena płacona przez mieszkańców

6,46

6,96

2.

Dopłata* Gminy Police

0,70

0,76

3.

Cena Taryfowa

7,16

7,73

*Dopłata do ścieków dotyczy wszystkich grup taryfowych i obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2013r-31.12.2103r.

Powyższe ceny i opłata dotyczą odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za  pośrednictwem urządzeń eksploatowanych  przez Z.W.i.K Police.

 

                                                                                     Podpisał

                                                                          Inż. Zbigniew Koźlarek

                                                                             Dyrektor Z.W.i.K

Joomla templates by a4joomla