1
Od 17 do 21 maja br. odbywać się będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne „RENEGADE/SAREX-21” organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W ramach ćwiczenia na terenie województwa będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.
 
Źródło: TV Police
Fot: gov.pl

MOK w Policach nie zapomina o swoich widzach. Nowe pomysły, realizowane są w nowy sposób, innymi dotąd narzędziami skierowane są do dorosłych, dzieci, młodzieży. By ocalić kulturę od zapomnienia, zaprasza do włączenia się w nowe działania. Jak wygląda policka aktualna oferta?

Kliknij w link:    www.mokpolice.pl

 

 

W dniu 15.04.2021r Rada Sołecka odbyła pierwsze posiedzenie w bieżącym roku, na którym przyjęto następujące uchwały:

  •  uchwała o wydzierżawieniu kabiny/toalety która zostanie ustawiona na terenie rekreacyjnym sołectwa, przy Orliku, w okresie 04.05.2021–31.10.2021 (z możliwością przedłużenia w zależności od pogody).
  • uchwała o zawarciu umowy z firmą oczyszczającą zbiorniki bezodpływowe  w 2021r.  Dotyczy oczyszczenia zbiornika na terenie świetlicy Strażacko-Wiejskiej.
  • uchwałę dotyczącą zgłoszenia Sołectwa Tanowo do konkursu "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w roku 2021 (w związku z zmianą uchwały przez Radę Miejską). Dotychczas taką uchwałę podejmowało Zebranie Wiejskie, aktualnie w związku z pandemią COVID-19, taką uchwałę może podjąć Rada Sołecka.

Dodatkowo p. Sołtys przekazał informację dotyczącą remontu nawierzchni dróg gruntowych i asfaltowych w sołectwie. Po zasięgnięciu opinii u odpowiedniego naczelnika Gminy, prawdopodobnym jest, że remonty rozpoczną się do końca kwietnia br.

Zajączka Bogatego,

Mazurka cudownego ,

Pisanek Kolorowych ,

Świąt Wesołych i Zdrowych,

 życzy Rada Sołecka.

Z okazji Dnia Sołtysa

Panie Zygmuncie

składamy wyrazy uznania dla ciężkiej pracy na rzecz społeczności lokalnej, życzymy mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz tego, aby sprawowana funkcja przynosiła zadowolenie, a zdrowie i doskonała rowerowa kondycja nieodłącznie towarzyszyły w codziennym życiu.

Mieszkańcy sołectwa

Joomla templates by a4joomla