1

ZAPROSZENIE

 

Rada Sołecka Zaprasza mieszkańców Sołectwa

Na akcję "Sprzątanie Świata – Polska”.

pt. "TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO”

Spotykamy się w dniu 13. września 2014 r o godz. 10.00

 skrzyżowanie ulic Lipowa-Leśna (przy warsztacie samochodowym).

Rada Sołecka zabezpiecza rękawice i worki, będziemy sprzątali teren po cmentarzu.

W imieniu Rady Sołeckiej zapraszam mieszkańców.

 

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

Miesiąc sierpień był miesiącem w którym to odbyło się kilka wydarzeń związanym z Sołectwem.

W dniu 15. sierpnia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem  przez zebranie wiejskie odbył się festyn pod tytułem "DNI CHLEBA" w tym roku Rada Sołecka zorganizowała ten festyn inaczej jak inne lata.

Pierwsza część to msza święta na terenie placu budowy kościoła, gdzie rolnicy w osobach Aldona Basara oraz Adam Basara przynieśli upieczony przez piekarnię p. Jackowskich chleb z tegorocznych zbiorów,  który został poświęcony  przez proboszcza naszej parafi ks. Marcina Madeja. Po mszy  Rada Sołecka przygotowała poczęstunek ciastem kawą i herbatą dla uczestników pikniku. Dzieci otrzymały ufundowane przez Nadleśnictwo Trzebież lody i mogły korzystać z wynajętej przez Radę zjeżdżalni.

W festynie uczestniczyli goście zaproszeni przez Radę w osobach Burmistrz Polic p. Władysław Diakun oraz przew. Rady Miejskiej p. Witold Król, którzy to poczęstowali uczestników festynu poświęconym chlebem. Gościliśmy delegację partnerskiego miasta Luckow w osobach byłej p. Burmistrz Hannelore Schwebmeyer.

W imieniu Rady Sołeckiej chciałbym podziękować osobom które upiekły ciasto,a w szczególności p. Justynie Basara.

Druga część festynu odbyła się na terenie placu przy świetlicy gdzie mieszkańcy uczestniczący w tym festynie otrzymali ugotowaną przez Strażaków wspaniałą grochówkę .Następnie odbyła się zabawa taneczna pod chmurką.

Następnym wydarzeniem było w dniu 26. sierpnia  przekazanie i odbiór zakupionych przez Gminę urządzeń Fitnes pod chmurką. Jest to 7 – urządzeń do ćwiczeń, które znajdują się przy placu zabaw na terenie kompleksu sportowego za szkołą. Zadaniem rady sołeckiej i gminy będzie ogrodzenie tego terenu i zagospodarowanie. Zapraszam mieszkańców do użytkowania tych urządzeń i dbałość jak o swoje. Kilka zdjęć w galerii. Dziękuje władzom Gminy, a w szczególności p. Burmistrzowi za pomoc w zrealizowaniu tego zakupu.

Także w dniu 26. sierpnia  odbyło się zebranie wiejskie poświęcone bieżącym sprawom mieszkańców. W zebraniu uczestniczyli p. Burmistrz Władysław Diakun, przew. Rady Miejskiej p. Witold Król, sekretarz gminy Andrzej Bednarek oraz najważniejsi naczelnicy wydziałów Gminy którzy bezpośrednio odpowiadali za sprawy związane z sołectwem. Obecny był także komendant Straży Miejskiej p. Ryszard Szremski oraz Dyr. O.S.i.R p. Waldemar Echaust. Sala była zapełniona przez mieszkańców do ostatniego miejsca, tematy były gorące a, w szczególności budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowa ul. Szczecińskiej. Zaproszeni goście byli zasypywani pytaniami i ostrożnie deklarowali wykonanie poszczególnych zadań. Rada Sołecka przedstawiła sprawozdanie z działalności i przedstawiła propozycje działalności na następny rok, które zostały przegłosowane, i podjęta została stosowna uchwała. Uczestnicy zebrania zgłaszali wnioski do planu finansowego Gminy Police na następny rok było ich 29. Zebranie trwało 3 godziny, na zakończenie przew. Rady Sołeckiej zamknął takim sformułowaniem p. Burmistrzu w następnej kadencji Rady Miejskiej czas na TANOWO, na co uczestnicy zebrania oklaskami przyjęli te oświadczenie. Dziękuje członkom Rady Sołeckiej za pomoc w zaangażowanie się w organizację zebrania, w ocenie zaproszonych gości zebranie było pod względem formalnym było prowadzone sprawnie, za co dziękuje członkom Rady Sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

ZAPROSZENIE

Rada Sołecka w Tanowie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie które odbędzie się 26. sierpnia 2014r. godz. 1800 w świetlicy wiejskiej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i przegłosowanie.
  4. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z działalności za miniony rok, oraz informacja o realizacji  wniosków zgłoszonych na zebraniu w 2013r.
  5. Zgłaszanie wniosków do projektu planu wydatków inwestycyjnych na 2015 r. które zostaną w formie uchwały przekazane  Gminie.
  6. Zgłaszanie wniosków do planu finansowego Sołectwa na 2015 r. zostanie podjęta uchwała, przekazana Gminie.
  7. Informacja Gminy o zaawansowaniu prac dotyczących budowy kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Sołectwie, oraz informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich o przebudowie ul. Szczecińskiej.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwały dotyczącej  przystąpienia Sołectwa w konkursie "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2015r.” Podjęcie uchwał zatwierdzającej wnioski inwestycyjne i finansowe Sołectwa.
  10. Zakończenie

Jednocześnie informuję mieszkańców ul. Szczecińskiej że zostanie wyłożony projekt przebudowy ulicy w którym to można sprawdzić i wnieść uwagi  dotyczące  przebudowy  ulicy przy swoich posesjach.

 

Przew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

OGŁOSZENIE

Rada Sołecka w Tanowie ogłasza zapisy chętnych mieszkańców z Sołectwa Tanowa na organizowaną wycieczkę krajoznawczą w okolice Kaszub. Termin wycieczki 19-20-21 Wrzesień 2014r. Koszt wycieczki 287 zł od osoby. Wymienioną kwotę należy wpłacić u sołtysa do 30. Sierpnia 2014r

19.09.2014

godz. 06.00 zbiórka i wyjazd, przejazd do m. Łubiana zwiedzanie Zakładu Porcelany Stołowej z możliwością zakupów w sklepie firmowym. Następnie przejazd do Wdzydz Kliszewskich –zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego oraz najstarszego w Polsce ogrodu Dendrologicznego Wirty.Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja,organizacja czasu wolnego.

20.09.2014

Śniadanie, około 09.00 Zwiedzanie Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie, tu urodził się Józef Wybicki,kolejno przejazd do Pelpina zwiedzanie gotyckiego zespołu klasztornego ,udział w jarmarku Cysterskim .Powrót do ośrodka na obiadokolację.

21.09.2014

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wieżycy –wejście na Kaszubską Wieżę, następnie przejazd do Wzgórz Szymbarskich i jezior tzw,Kółka Raduńskiego w centrum Edukacji i Promocji Regionu zobaczymy Dom do góry nogami,bunkier Gryfa,stół Noblisty,najdłuższą deskę świata,Muzeum Gospodarstwa Domowego,Dom Sybiraka z Łagrem itp. Będzie też chwila na spróbowanie kaszubskiego napoju z lokalnego zakładu. O godz. 1400 wyjazd -zakończenie wycieczki około godz.2100

Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 50zł od osoby. Zgłoszenia przyjmuje od dnia 7. Sierpnia 2014r do 30. Sierpnia 2014r Sołtys pod tel. 515 081 487.Obowiązuje kolejność zapisu. Szczegółowy program wycieczki do wglądu u sołtysa po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub stronie internetowej www.tanowo.pl

 

Tutaj znajduje się broszurka wycieczkiPrzew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

ZAPROSZENIE

RADA SOŁECKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA TANOWA NA  FESTYN Z OKAZJI "DNIA CHLEBA” KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 15.SIERPNIA. 2014 r.

 


PROGRAM FESTYNU.

10.00 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Sołectw Gminy Police o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11.00 Msza Dożynkowa /teren budowy kościoła (po mszy festyn z poczęstunkiem dla mieszkańców, oraz atrakcje dla dzieci na terenie placu kościelnego).
17.00 Poczęstunek dla mieszkańców oraz zabawa taneczna na świeżym powietrzu (teren Ochotniczej Straży Pożarnej).

 

Organizatorzy :Rada Sołecka ,Klub Sportowy Tanowia, Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Joomla templates by a4joomla