1

Rada Sołecka w Tanowie organizuje w dniach

16-18. Wrzesień.2016 r wycieczką

dla mieszkańców zamieszkałych w Sołectwie.

 

Kołobrzeg-Ustka –Ogrody Hortulus.

Koszt wycieczki po dopłacie z funduszu Sołeckiego

290 zł. od osoby

Zapisy i wpłaty przyjmuje Sołtys do dnia

15. Sierpnia 2016r.

Szczegółowe informacje znajdziemy tutaj

Harmonogram wycieczki

oraz pod telefonem 515 081 487 i facebook.

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Kołacki Zygmunt.

 

Kartę do głosowania można pobrać tutaj

Informacja

Rada Sołecka podjęła uchwałę o organizacji wycieczki dla mieszkańców Sołectwa w

dniach 16-18 września 2016r wg. Załączonego programu.

Chętnych na wycieczkę proszę o zgłaszanie się telefoniczne do

15. Czerwca 2016r u sołtysa, telefon 515 081 487.

Do kwoty podanej w ofercie zostanie odliczona dopłata z funduszu sołeckiego w

wysokości około 90 zł.

 

Oferta, harmonogram wycieczki

Joomla templates by a4joomla