1

JEST tuż obok naszej wsi, ale nadal odkrywa nowe tajemnice. Rezerwat Świdwie z naturalnym skarbem jakim są głosy ptaków, poznamy już wkrótce w nowej „aranżacji”. „Świdwie Sanctus - natura i człowiek w dźwięku i obrazie”., to projekt, który realizuje od kilku miesięcy grupa pasjonatów z tanowskiego chóru „Tam i Owo”. Pierwszy koncert w ramach „Świdwie Sanctus” już 14-go października w kościele w Policach-Jasienicy.

Bazą do projektu są nagrania Rościsława Wysockiego, przyjaciela rezerwatu, który od ponad 40 lat zbiera i kataloguje „głosy Świdwia”. Do idei dołączył Deutsch – Polnischer Chor Horyzont, chór ze Szkoły Podstawowej z Tanowa, harcerze z tanowskich drużyn Sokoły i Rarogi , chór szkolny z Trzebieży oraz wielu solistów.

Naturalne dźwięki rezerwatu połączone będą z bogatym instrumentarium, autorskimi utworami chóralnymi wykonywanymi przez połączone zespoły wokalne, a także solowymi pieśniami inspirowanymi dźwiękami Świdwia. Utwory ułożone w cykl dnia, przedstawiające rezerwat od świtu do nocy. Usłyszymy dźwięki poranka, burzy, ale także kluczowych solistów rezerwatu, wśród których słynny jest dudniący dźwięk czapli bąka.

W ramach projektu, już od kilku miesięcy odbywają się wspólne warsztaty zespołów, powstaje także płyta CD, reportaż telewizyjny oraz film muzyczny. Zaplanowane są także liczne koncerty, których finałem będzie występ połączonych zespołów w Filharmonii Szczecińskiej 24-go listopada 2018.

Najbliższy koncert, na który serdecznie zapraszamy już 14-go października w kościele parafialnym w Policach-Jasienicy o godz. 16. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.swidwiesanctus.pl oraz na portalu FB link www.facebook.com/Swidwiesanctus-293842644541803/

Notatka ze spotkania w NFOŚ - kanalizacja Tanowa.

W związku z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tanowo i Witorza dofinansowanego ze środków  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko  w dniu 5 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Ze strony Gminy  Police  w spotkaniu  udział wzięli - Zastępca  Burmistrza Jakub Pisański i Prezes ZWIK - Rafał Zieliński.

Przedmiotem spotkania  było wypracowanie  rozwiązania, które pozwoli na skanalizowanie Tanowa z udziałem pozyskanego wsparcia w inny niż zaplanowany sposób .

Gmina Police planowała realizację zadania w oparciu o zastosowanie kanalizacji podciśnieniowej. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań na wybór Wykonawcy najniższe oferty przekroczyły o średnio 100 % kwotę środków przeznaczonych na realizację zdania. Beneficjent dokonał analizy możliwości zwiększenia wydatków z budżetu gminy na wkład własny z uwzględnieniem zwiększenia dofinansowania, w sposób umożliwiający osiągnięcie efektu ekologicznego. Należy pamiętać, Gmina Police na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie założyła zarówno dopłaty do taryf jak i dofinansowanie kosztów przyłączy w ramach udzielanych osobom fizycznym  i prawnym dotacji.

Zwiększenie wydatków na realizację zadania z 18 do 35 mln pociąga za sobą konsekwencje w postaci niewspółmiernego podwyższenia wysokości prognozowanych taryf. Nawet przy założeniu ubiegania się o zwiększenie dofinansowania do wysokości 63,75% realnych kosztów netto przedsięwzięcia (85% kosztów kwalifikowanych) realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie i technologii staje się ekonomicznie nieuzasadniona.

Zgodnie  z  ustaleniami  podczas spotkania  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska Gospodarki Wodnej, ZWIK  zleci opracowanie  koncepcji wykonania  kanalizacji w Tanowie z uwzględnieniem  możliwych  wariantów,  w  tym: etapowania  przedsięwzięcia,  ograniczenia zakresu  do obszaru chronionego  lub zmiany technologii.  Wybrana  opcja zostanie poddana ponownej ocenie   osiągnięcia  efektu ekologicznego  w  ramach uzyskanego dofinansowania. Wybór  wariantu  oraz  ponowna  ocena  przedsięwzięcia  nastąpi  do  końca  I kwartału  2019. Następnie,   w   formule   „zaprojektuj   i  wybuduj"   planowane   jest   wykonanie    kanalizacji miejscowości Tanowo.

Tanowo

- ul. Jasienicka, ul. Szczecińska, ul. Wiatraczna, ul. Wiosenna, ul, Letnia, ul, Szkolna (1 dzień) 02.11.2018

- ul. Policka, ul. Pocztowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Woj. Polskiego, ul. Jeziorna, ul. Zwycięstwa, ul. XXX Lecia (1 dzień) 05.11 .2018

Ruszyły bezpłatne zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców Sołectwa Tanowo Organizatorem jest Rada Sołecka . Terminy: poniedziałki 18:oo , czwartki 18:30. Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Zapraszamy.

Joomla templates by a4joomla