1

Rada Sołecka w Tanowie zwołuje na dzień 23 sierpnia 2016 r. zebranie wiejskie które odbędzie się o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Porządek zebrania:
Przywitanie gości.
Wybranie przewodniczącego zebrania.
Wybory komisji skrutacyjnej i uchwał.
Informacja przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o realizacji inwestycji w Tanowie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi nr. 115 w m. Tanowo.
Informacja rady sołeckiej o działalności z minionego roku, oraz realizacja wniosków z poprzedniego zebrania.
Informacja przedstawiciela Gminy Police o realizacji zadania pn. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tanowie.
Informacja przedstawiciela Gmi8nt Police o realizacji zadania pn ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tanowie.:
Zgłaszanie wniosków o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu gminy Police w 2017r.
Przedstawienie i podjęcie uchwały projektu planu finansowego sołectwa Tanowo na 2017r.
Dyskusja.
Podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków o umieszczeniu zadania inwestycyjnego w planie gminy Police przez zebranie wiejskie.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu Sołectwa Tanowo do konkursu pt. ,,Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2017 r.”
Dyskusja i wnioski.
Zakończenie.

Przewodniczący Rady Sołeckiej
Kołacki Zygmunt

Rada Sołecka w Tanowie organizuje w dniach

16-18. Wrzesień.2016 r wycieczką

dla mieszkańców zamieszkałych w Sołectwie.

 

Kołobrzeg-Ustka –Ogrody Hortulus.

Koszt wycieczki po dopłacie z funduszu Sołeckiego

290 zł. od osoby

Zapisy i wpłaty przyjmuje Sołtys do dnia

15. Sierpnia 2016r.

Szczegółowe informacje znajdziemy tutaj

Harmonogram wycieczki

oraz pod telefonem 515 081 487 i facebook.

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Kołacki Zygmunt.

 

Kartę do głosowania można pobrać tutaj

Joomla templates by a4joomla