1

W miesiącu Grudniu Burmistrz Polic ogłosił na terenie gminy konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W konsultacjach zaproponowano 4 metody naliczania opłat wraz ze stawkami, określonymi na poziomie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. W konsultacjach wzięło udział 1912 osób, z czego 67,2 % opowiedziało się za wyborem metody od osoby przy stawce 15 zł w przypadku segregowania odpadów i 25 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.
Informacja która została przedstawiona na sesji przez Naczelnika Wydziału Gospodarki odpadami wynika, że w chwili wprowadzenia ustawy sejmowej tj. 2012 r. o segregacji według GUS na terenie Gminy Police zamieszkiwało 39 212 tyś. mieszkańców. Po upływie 3- lat liczba mieszkańców na Grudzień 2015 r wynosiła 33 476 osób i ma tendencje spadkowe, a ilość odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie. W ocenie wydziału taki stan powoduje coraz mniejsze wpływy do budżetu i jednocześnie wyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla firmy wyłonionej z przetargu. Powyższa sytuacja powoduje ,że Gmina musi dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w Budżecie do systemu gospodarki odpadami, który w myśl art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13.września 1996r o utrzymaniu czystości w gminach powinna się finansować.
W pierwszym kwartale 2016 r płacimy po stawce 12 zł segregacja, a 20 zł zmieszane od osoby. Mieszkańcy na ten czas otrzymali nr. nowych kont opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, następnie każda posesja otrzyma nowy wzór deklaracji, wtedy należy rzetelnie podać ilość osób zamieszkałych na danej posesji. Nowe opłaty będą obowiązywały od II- kwartału 2016r.

Informację przekazał przew. Rady Sołeckiej
Kołacki Zygmunt

Szanowni Mieszkańcy.

Burmistrz Polic ogłosił konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police.

Po rozmowach zgodziłem się przyjąć i wydawać ankietę mieszkańcom w swoim mieszkaniu w godzinach i dniach określonych w ulotce zamieszczonej na tej stronie.

Zaproponowałem dziewięć terminów aby jak najwięcej mieszkańców (ze względu na pracę) sołectwa mogło się zapoznać, wypełnić i złożyć ankietę na miejscu.

W związku z pełnionymi funkcjami społecznymi mogą się zdarzyć przypadki że w niektórych dniach i godzinach mogą mnie państwo nie zastać na miejscu. W tych przypadkach proszę zadzwonić pod nr tel. 515 081 487, będzie można umówić się na termin. Za niedogodności przepraszam.

Poniżej znajdują się w kolejności:

  1. Informacja Burmistrza.
  2. Ankieta którą należy wypełnić.
  3. Warianty opłat (cztery propozycje)
  4. Porównanie opłat, system dotychczasowy (różnice w wariantach) w porównaniu z dotychczasowymi opłatami.

 

Przew. Rady Sołeckiej

Kołacki Zygmunt.

Joomla templates by a4joomla