1

 

MAGICZNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

NIOSĄCYCH SPOKÓJ, WYPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017 

PEŁNEGO WIARY, OPTYMIZMU I SZCZĘŚCIA, SPEŁNIAJĄCEGO WSZELKIE MARZENIA MIESZKAŃCOM SOŁECTWA

 

Życzą przew. Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

oraz członkowie Rady Sołeckiej w Tanowie

 

Dokumenty Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie informujące o projekcie zarządzenia m.in. dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006

- Obwieszczenie

- Projekt

- Uzasadnienie

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu zarządzenia można składać w terminie do dnia 25 listopada 2016 r., w sposób podany w ww. obwieszczeniu RDOŚ w Szczecinie.

 

 

ZAPROSZENIE !!!

 

Rada Sołecka w Tanowie

zaprasza

 

dzieci zamieszkałe w Sołectwie Tanowo

urodzone w latach 2004-2014

na spotkanie z Mikołajem

które odbędzie się 3. Grudnia 2016r o godz. 1700 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tanowie

 

Zapisy przyjmuje od 17- 25. Listopada w godz. od 1300-1800 w dni robocze

Sołtys

Joomla templates by a4joomla