1

Miesiąc sierpień był miesiącem w którym to odbyło się kilka wydarzeń związanym z Sołectwem.

W dniu 15. sierpnia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem  przez zebranie wiejskie odbył się festyn pod tytułem "DNI CHLEBA" w tym roku Rada Sołecka zorganizowała ten festyn inaczej jak inne lata.

Pierwsza część to msza święta na terenie placu budowy kościoła, gdzie rolnicy w osobach Aldona Basara oraz Adam Basara przynieśli upieczony przez piekarnię p. Jackowskich chleb z tegorocznych zbiorów,  który został poświęcony  przez proboszcza naszej parafi ks. Marcina Madeja. Po mszy  Rada Sołecka przygotowała poczęstunek ciastem kawą i herbatą dla uczestników pikniku. Dzieci otrzymały ufundowane przez Nadleśnictwo Trzebież lody i mogły korzystać z wynajętej przez Radę zjeżdżalni.

W festynie uczestniczyli goście zaproszeni przez Radę w osobach Burmistrz Polic p. Władysław Diakun oraz przew. Rady Miejskiej p. Witold Król, którzy to poczęstowali uczestników festynu poświęconym chlebem. Gościliśmy delegację partnerskiego miasta Luckow w osobach byłej p. Burmistrz Hannelore Schwebmeyer.

W imieniu Rady Sołeckiej chciałbym podziękować osobom które upiekły ciasto,a w szczególności p. Justynie Basara.

Druga część festynu odbyła się na terenie placu przy świetlicy gdzie mieszkańcy uczestniczący w tym festynie otrzymali ugotowaną przez Strażaków wspaniałą grochówkę .Następnie odbyła się zabawa taneczna pod chmurką.

Następnym wydarzeniem było w dniu 26. sierpnia  przekazanie i odbiór zakupionych przez Gminę urządzeń Fitnes pod chmurką. Jest to 7 – urządzeń do ćwiczeń, które znajdują się przy placu zabaw na terenie kompleksu sportowego za szkołą. Zadaniem rady sołeckiej i gminy będzie ogrodzenie tego terenu i zagospodarowanie. Zapraszam mieszkańców do użytkowania tych urządzeń i dbałość jak o swoje. Kilka zdjęć w galerii. Dziękuje władzom Gminy, a w szczególności p. Burmistrzowi za pomoc w zrealizowaniu tego zakupu.

Także w dniu 26. sierpnia  odbyło się zebranie wiejskie poświęcone bieżącym sprawom mieszkańców. W zebraniu uczestniczyli p. Burmistrz Władysław Diakun, przew. Rady Miejskiej p. Witold Król, sekretarz gminy Andrzej Bednarek oraz najważniejsi naczelnicy wydziałów Gminy którzy bezpośrednio odpowiadali za sprawy związane z sołectwem. Obecny był także komendant Straży Miejskiej p. Ryszard Szremski oraz Dyr. O.S.i.R p. Waldemar Echaust. Sala była zapełniona przez mieszkańców do ostatniego miejsca, tematy były gorące a, w szczególności budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowa ul. Szczecińskiej. Zaproszeni goście byli zasypywani pytaniami i ostrożnie deklarowali wykonanie poszczególnych zadań. Rada Sołecka przedstawiła sprawozdanie z działalności i przedstawiła propozycje działalności na następny rok, które zostały przegłosowane, i podjęta została stosowna uchwała. Uczestnicy zebrania zgłaszali wnioski do planu finansowego Gminy Police na następny rok było ich 29. Zebranie trwało 3 godziny, na zakończenie przew. Rady Sołeckiej zamknął takim sformułowaniem p. Burmistrzu w następnej kadencji Rady Miejskiej czas na TANOWO, na co uczestnicy zebrania oklaskami przyjęli te oświadczenie. Dziękuje członkom Rady Sołeckiej za pomoc w zaangażowanie się w organizację zebrania, w ocenie zaproszonych gości zebranie było pod względem formalnym było prowadzone sprawnie, za co dziękuje członkom Rady Sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Zygmunt Kołacki

Joomla templates by a4joomla