1

ZAPROSZENIE !!!

Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie które odbędzie się

20 sierpnia 2013r o godz. 18 00

w świetlicy wiejskiej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek  zebrania :

  1. Otwarcie.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  3. Sprawozdanie Rady Sołeckiej.
  4. Informacja Gminy o przebiegu realizacji wniosków z zebrania z 2012.r.
  5. Informacja Z.D.W. w Koszalinie  dotyczącej   przebudowy   ul. Szczecińskiej.
  6. Zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014r.
  7. Zgłaszanie wniosków do projektu uchwały inwestycyjnej Gminy na 2014r.
  8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Sołectwa do konkursu w2014r.
  9. Dyskusja i przegłosowanie wniosków w formie uchwał zebrania.
Joomla templates by a4joomla